Tianqi Blue and White Court Official Dish

Tianqi Period (1620-1627)
Porcelain
Jingdezhen, Jiangxi Province, China
D:15.7cm

SKU: 4884c Category: