A Ko-Karatsu Tea Bowl

Ko-Karatsu Momoyama with Gold Lacquer Repair (Kintsugi)

Circa 1600

High Fired Stoneware

Karatsu Kilns, Japan.

13cm x 5cm 

 

SKU: 3510 Category: