A Two Oxen Shibuichi Tsuba

19th Century
Iwamoto School
Signed Shunshodo Konkan
Shibuichi Metal and Gold
D:7cm

SKU: 6076 Category: